Dokumenty

Stanovy DSO MORAVSKÁ BRÁNA.pdf

Zakladatelská listina.pdf

Stanovy - změna č. 1.pdf

Rozpočet

DSO MB - návrh rozpočtu 2019 .pdf - vyvěšeno 17.09.2018, sejmuto 03.10.2018

FIN 2-12.pdf

DSO MB - Schválený rozpočet 2019.pdf - vyvěšeno 03.10.2018

Návrh rozpočtu DSO MB 2016.pdf

DSO MB - rozpočet 2017.pdf

DSO MB - schválený rozpočet 2017.pdf

DSO MB - návrh rozpočtu 2018.pdf vyvěšeno dne 20.11.2017, sejmuto 6.12.2017

FIN 2-12 10-17.pdf

DSO MB - schválený rozpočet 2018.pdf vyvěšeno dne 7.12.2017

 

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2017-2022.pdf

 

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1.pdf

Rozpočtové opatření č. 2.pdf

Rozpočtové opatření č. 3.pdf

2018

Rozpočtové opatření č. 1.pdf vyvěšeno dne 4.5.2018

 

 

Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu 2017: vyvěšeno dne 17.04.2018, sejmuto dne 04.05.2018

Návrh závěrečného účtu.pdf

Zpráva.pdf

FIN 2-12 DSO.pdf

Příloha DSO.pdf

Rozvaha DSO.pdf

Výkaz Z-Z DSO.pdf

Schválený závěrečný účet 2017: vyvěšeno dne 04.05.2018

Schválený závěrečný účet za rok 2017.pdf

Zpráva.pdf

FIN 2-12 DSO.pdf

Příloha DSO.pdf

Rozvaha DSO.pdf

Výkaz Z-Z DSO.pdf

Návrh závěrečného účtu:

Návrh závěrečného účtu.pdf

Zpráva.pdf

Výkaz FIN 2-12.pdf

Rozvaha.pdf

Výkaz zisku a ztrát.pdf

Příloha.pdf

Schválený závěrečný účet: 

závěrečný účet 2016.pdf

Zpráva.pdf

Výkaz FIN 2-12.pdf

Rozvaha.pdf

Výkaz zisku a ztrát.pdf

Příloha.pdf

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017