Drobečková navigace

Úvod > Centrum společných služeb CSS > Poskytované služby

Poskytované služby

Společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro:

 • přípravu obecně závazných vyhlášek,
 • přípravu právních dokumentů,
 • přípravu vzorů nájemních nebo kupních smluv, záměry obcí,
 • zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě,
 • přípravu pravidelných hlášení pro orgány státní správy,
 • zajištění právních služeb pro obce,
 • zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,
 • přípravu, řízení a administraci projektů obcí,
 • přípravu, řízení a administraci projektů mikroregionu, monitoring dotačních titulů,
 • projektové poradenství,
 • aktualizace webových stránek DSO Moravská Brána,
 • příprava informačního zpravodaje pro občany,
 • propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS,
 • odborné konzultace k veřejným zakázkám,
 • zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám,
 • spolupráci při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky,
 • organizaci společných nákupů energií nebo jiných komodit,
 • prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, telekomunikace apod.),
 • spolupráci při zajištění zpracování územního plánu obce,
 • konzultace se stavebními odborníky, sdílený stavební dozor investora.