Poskytované služby

Společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro:

Ø  přípravu obecně závazných vyhlášek,

Ø  přípravu právních dokumentů,

Ø  přípravu vzorů nájemních nebo kupních smluv, záměry obcí,

Ø  zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě,

Ø  přípravu pravidelných hlášení pro orgány státní správy,

Ø  zajištění právních služeb pro obce,

Ø  zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,

Ø  přípravu, řízení a administraci projektů obcí,

Ø  přípravu, řízení a administraci projektů mikroregionu, monitoring dotačních titulů,

Ø  projektové poradenství,

Ø  aktualizace webových stránek DSO Moravská Brána,

Ø  příprava informačního zpravodaje pro občany,

Ø  propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS,

Ø  odborné konzultace k veřejným zakázkám,

Ø  zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám,

Ø  spolupráci při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky,

Ø  organizaci společných nákupů energií nebo jiných komodit,

Ø  prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, telekomunikace apod.),

Ø  spolupráci při zajištění zpracování územního plánu obce,

Ø  konzultace se stavebními odborníky, sdílený stavební dozor investora.