DSO MORAVSKÁ BRÁNA

DSO MORAVSKÁ BRÁNA je dobrovolný svazek 28 obcí, který byl založen v prosinci 2015. Nachází se ve východní části okresu Přerov, po obou březích řeky Bečvy, v Olomouckém kraji, NUTS II Střední Morava. Rozkládá se od rovinaté úrodné Hané přes údolí Moravské brány až na úpatí Oderských a Hostýnských vrchů. Krajina je velmi pestrá. Celé území se nachází v mírně teplé podnebné oblasti. Území mikroregionu je také zajímavé z hlediska turistiky. Prochází jím dálková cyklistická Jantarová stezka, ze které lze odbočit na další zajímavé trasy směrem k Oderským vrchům nebo na opačné straně k Hostýnským vrchům. V bezprostředním sousedství se nachází hrad Helfštýn s dlouholetou tradicí setkání uměleckých kovářů „Hefaiston“ a o něco dále se nachází významné moravské poutní místo – sv. Hostýn.

Obce mikroregionu spolupracují ve sféře hospodářské, sociální, kulturní, jejich cílem je rozvíjet samosprávu obcí, zlepšit dopravní obslužnost na území obcí, veřejný pořádek, péčí o památky, zlepšit stav ovzduší a také rozvíjet cestovní ruch.

 

mapa